• Dobrodošli na sajt vrtića Male Višnje. Upis je u toku!
 • Subvencija i u našem vrtiću!

  Subvencija i u našem vrtiću!

  Skupština Grada Beograda je na sednici održanoj 21.01.2015. godine donela Odluku o pravu na nadoknadu dela troškova boravka dece u Predškolskoj ustanovi čiji je osnivač drugo pravno ili fizičko lice, tj. Privatne predškolske ustanove sa verifikacijom Ministarstva prosvete, a koja je objavljena u Službenom listu Grada Beograda broj 2/2015.

   

  Pravo na nadoknadu dela troškova boravka dece u Privatnoj predškolskoj ustanovi (u daljem tekstu SUBVENCIJU) imaće sledeći roditelji:

  • Državljani republike Srbije
  • Deca prijavljena na teritoriji Grada Beograda
  • Roditelji čije dete na konkursu za državni vrtić raspisan u aprilu 2015/2016.godine ili kasnije ne budu dobili mesto u državnom vrtiću

  Prema dinamici koja je planirana od strane Sekretarijata, procedura je sledeća:

  1. Svi roditelji koji su zainteresovani za subvenciju neophodno je da konkurišu za mesto u državni vrtić, na konkursu koji će biti objavljen u maju 2016.-te godine. Ukoliko dete pohađa privatnu ustanovu roditelj može neometano da konkuriše, ukoliko dete pohađa državni vrtić neophodno je da se dete ispiše iz državnog vrtića i opet konkuriše. Roditelji koji konkurišu u državni vrtić i nakon ovog konkursa, takođe mogu da ostvare pravo na subvenciju po istim principima.
  1. Po završetku konkursa, roditelji će imati uvid u preliminarne liste, kada mogu (ne moraju) da podnesu žalbu. Žalbe će biti razmatrane, nakon čega će biti doneta konačna odluka.

  Nakon objavljivanja konačnih rang listi, svi roditelji čija deca nisu dobila mesto u državnom vrtiću, iz vrtića gde su konkurisali treba da preuzmu POTVRDU  da nisu upisani. Roditelji čija su deca primljena u državni vrtić, mogu da se upišu u državni vrtić ili, ako ipak žele da idu u privatni vrtić, odu u istu državnu Predškolsku ustanovu i zatraže da na njihovo mesto neko drugo dete bude primljeno, a da se njima da potvrda da dete nije upisano. Roditelji će u ovom slučaju trebati da potpišu dokument gde se navodi razlog zašto se ne prihvata mesto, ali s bilo kojim razlogom da je dete odbijeno u državnom vrtiću, subvencija može da se ostvari.

  1. S potvrdom da dete nije upisano u državni vrtić, roditelji dolaze u Privatnu predškolsku ustanovu koju su odabrali i sa Ustanovom potpisuju UGOVOR o prijemu deteta u vrtić, prema tržišnim uslovima s kojima Ustanova inače posluje.
  1. Roditelj će prema UGOVORU koji je potpisao sa Privatnom predškolskom ustanovom izmirivati svoje obaveze i plaćaće cenu koja je dogovorena Ugovorom. Roditelj od prvog dana upisa plaća Ustanovi punu cenu.
  1. Zahtev za subvenciju roditelj podnosi organizacionoj jedinici GU Beograd nadležnoj za poslove iz oblasti obrazovanja i dečije zaštite, na jedinstvenom obrascu koji je objavljen na njihovom sajtu, ili se može preuzeti u našem vrtiću. Mala višnja, za sve roditelje koji žele i nama donesu dokumentaciju, prikuplja i predaje svu potrebnu dokumentaciju umesto roditelja Sekretarijatu.

  ________________________________________________________________________

  Uz Zahtev roditelj prilaže:

  • Original potvrdu iz državnog vrtića da dete nije upisano;
  • Kopija izvoda iz matične knjige rođenih za dete / rešenje nadležnog centra za socijalni rad o statusu staratelja, usvojitelja, hranitelja;
  • Kopija uverenja o državljanstvu (može biti starije od 6 meseci);
  • Fotokopija lične karte podnosioca zahteva – očitana;
  • Fotokopija ugovora s Privatnom predškolskom ustanovom.

   

  1. Na osnovu podnetog zahteva, komisija u organizacionoj jedinici donosi REŠENJE, na koje roditelj ima pravo žalbe, ukoliko nije zadovoljan odlukom. Kada se rešenje donese, na kraju kalendarskog meseca se u vrtiću prikuplja potrebna dokumentacija za refundaciju tog meseca, a ona će biti uplaćena u narednom mesecu. Mala višnja prikupljenu dokumentaciju, umesto roditelja koji tako žele, predaje Sekretarijatu svakog meseca. Praktično se svaki mesec očekuje uplata roditelju na žiro-račun najkasnije do 20.-og u mesecu.

   

  Ukratko, roditelj plaća pun iznos vrtiću, a njemu se refundira deo koji Grad plaća u sledećem mesecu za prethodni mesec.

  Visina sredstava subvencije na primeru PU Mala višnja je sledeća:

   

  Cena za grupe vrtića i predškolsku grupu 28.000,00 Cena za jaslene grupe  29.000,00
  Deo koji će roditelj izdvajati iz svog budžeta (ako dete boravi sve radne dane u mesecu) 5.639,00 dinara 6.639,00 dinara
  Maksimali iznos koji Grad plaća iz budžeta (ako dete boravi sve radne dane u mesecu) 22.361,00 dinara 22.361,00 dinara

   

  1. Subvencije se isplaćuju za boravak deteta počev od 01.09.2015.godine na dalje, do polaska deteta u školu. Ukoliko se dokumentacija za dete koje je odbijeno u državnom vrtiću predaje u toku godine, subvencija će se isplaćivati od narednog dana, kada je predata dokumentacija. Ne treba svake godine ponovo da se konkuriše u državni vrtić. Takođe, dete se neće prebacivati u državni vrtić, ukoliko se oslobodi mesto.
  2.  Subvencija će se isplaćivati iz budžeta Grada Beograda i biće isplaćena NA LIČNI RAČUN RODITELJA prema Rešenju koje roditelj bude dobio, za prethodni mesec. Roditelj svaki mesec predaje zahtev za Refundaciju prethodnog meseca, a potrebnu dokumentaciju naš vrtić prikuplja i predaje umesto roditelja. Svakog meseca roditelj predaje dva popunjena Zahteva za refundaciju, fotokopiju uplatnice i fakturu računa za taj mesec (daje vrtić). Ovu dokumentaciju, ako roditelji žele, mogu predati i sami.

   

  Sve dodatne informacije zainteresovani roditelji će moći da dobiju u:

  • Gradskom sekretarijatu za obrazovanje i dečju zaštitu
  • Privatnoj predškolskoj ustanovi koju odaberu za svoje dete

   

   

 • © 2015 Mala Višnja. Sva prava zadržana.