• Dobrodošli na sajt vrtića Male Višnje. Upis je u toku!
 • Program

  U našoj Predškolskoj ustanovi, sva deca podeljena su u šest uzrasnih grupa:

  JASLE-MLAĐA GRUPA (6 meseci – 18 meseci)

  U ovoj grupi može biti najviše desetoro dece, a o njima se brinu dve, a u određenom vremenu i tri medicinske sestre-vaspitačice. Glavni cilj u radu s ovom grupom jeste da deca usvoje osnovne higijenske navike i da se preko igre i pesme razvijaju socioemocionalni odnosi, motoričke aktivnosti, čulne osetljivosti i opažanja, muzičko-ritmičke aktivnosti, kao i one intelektualne i jezičke.
  Zbog ovog broja dece, vaspitači mogu da se posvete celoj grupi dece, a isto tako imaju i individualni pristup svakom detetu. Deca uživaju igrajući se na otvorenom, u sobi za dnevne aktivnosti, u sali za fizičko. Svako lepo vreme se koristi za igru u dvorištu. U koje će se doba dana igrati napolju i koliko će igra trajati zavisi od godišnjeg doba i samih vremenskih prilika. Deca ove grupe ne izlaze ako je napolju magla, kiša, vetar ili je temperatura u minusu. Sa decom se rade aktivnosti po metodi NTC programa, koji je veoma kvalitetan i koristan za postavljanje temelja u učenju i sticanju novih saznanja. U ovoj grupi se dosta peva, rade se poligoni u skladu s njihovim uzrastom, a sve što se uči, uči se kroz igru.

  JASLE-STARIJA GRUPA (1.5-2.5 godine)
  U ovoj grupi može biti najviše osmoro dece, a o njima brinu medicinske sestre-vaspitači. Deca ovog starijeg jaslenog uzrasta, izgovaraju sve više reči, šetaju se i trče, istražuju, pa se mnogo toga može još bolje naučiti. Intenzivnije se radi na tome da deca prihvate nošu i da se potpuno odviknu od pelena. Pored igara i vežbi za razvoj, uvode se kratke dnevne usmerene aktivnosti. Deca sve više recituju i pevaju pesmice, a uvode se nove aktivnosti, poput grafičko-motornih aktivnosti, preko kojih se upoznaju sa svetom crtanja i slikanja. I u ovoj grupi, glavni način rada je po NTC programu. Najčešće se na ovakav način rade poligoni za razvoj motoričkih aktivnosti, a takođe se uče mnoge recitacije i pesmice.
  Deca uživaju igrajući se na otvorenom, u sobi za dnevne aktivnosti, u sali za fizičko. Već su naučila koliko je važno prati ruke, znaju lepo da sede za stolom, čekaju svoj red, pomažu i teše svoje drugare. Svako lepo vreme se koristi za igru u dvorištu. U koje će se doba dana igrati napolju i koliko će igra trajati zavisi od godišnjeg doba i samih vremenskih prilika.

  VRTIĆ – MLAĐA GRUPA ( 2,5 -3,5 godine)

  Deca su porasla, „izašla iz pelena“, izgovaraju mogo više reči, svesna su značaja i lepote igranja s drugarima. Počinju zajedno da se igraju raznih igara, zajedno se igraju igračkama, uče da ih dele, ili čekaju svoj red za igranje nekom igračkom. Dovoljno su velika da mogu lepo da prate usmerene aktivnosti, slušaju i učestvuju u aktivnostima, uče da se koncentrišu i rado obave postavljen zadatak.
  Deca sve više uče, a pritom su srećna i zadovoljna. U Maloj višnji, deca uče kroz igru i to po programu NTC sistema učenja. Veliki naglasak se stavlja na muziku, likovne aktivnosti i rešavanje zagonetnih pitanja i priča. Recituju se nove recitacije, pevaju nove pesme, deca prave kolekciju svojih radova, pričaju o novim saznanjima i svetu oko nas, kao i o mnogim drugim novim stvarima. Polako se uvode igre preko kojih uče nov jezik – engleski, koji se ne doplaćuje. Vrlo ga lako usvajaju pomoću igre i pesme. U ovoj grupi, deca se polako pripremaju za srednju grupu. Sada se, u okviru aktivnosti koje se izvode u grupi, najbolje može videti koliko su deca napredovala i koliko im je nivo znanja viši. Neka deca svakodnevno dele s roditeljima šta su učili tog dana, ali neka ne. Ne treba ih previše ispitivati ili pritiskati, jednostavno će doći vreme kada će se osloboditi i svoja saznanja rado deliti s drugima.
  Deca i u ovoj grupi imaju fizičko vaspitanje u kombinaciji s korektivnom gimnastikom, a deca tada koriste opremu za vežbanje. Kao i u ostalim grupama, lepo vreme preko cele godine koristimo za igru na otvorenom i za šetnje do obližnjih parkića, u pratnji više vaspitača.
  U Maloj višnji često gostuju pozorišta, a redovno se organizuju i izleti po gradu. Mesto posete zavisi od tema koje vaspitači obrađuju s decom. Takođe, redovno organizujemo Noć u vrtiću, omiljenu dečju aktivnost, u kojoj deca iz ove grupe koja su samostalna i to žele, mogu da učestvuju. Deca tada večeraju u vrtiću, nakon toga organizujemo večernju tematsku zabavu i na kraju spavaju pored svojih drugara. Ta druženja i noći dugo se pamte, a mamama i tatama omogućavaju da i oni uživaju, odmore se i posvete jedno drugom. Zato je ova aktivnost postala omiljena i kod roditelja!

   

  VRTIĆ-SREDNJA GRUPA (3,5-4,5 godina)

  Deca i u ovoj grupi sve više uče, a pritom su srećna i zadovoljna. Recituju nove recitacije, pevaju nove pesme, prave kolekciju svojih radova, pričaju o novim saznanjima i svetu oko nas, kao i o mnogim drugim novim stvarima. Engleski se uvodi kao usmerena aktivnost u kojoj se uči po određenom programu. Slušanjem pesmica i ponavljanjem istih, izgovaranjem reči i rečenica, kroz razgovor sa lutkama, gostima iz Engleske, sam jezik sve više postaje voljen i zabavan. U ovoj grupi, deca se polako pripremaju za stariju grupu. U okviru aktivnosti koje se izvode u grupi, još bolje se može videti koliko su deca napredovala i koliko im je nivo znanja viši.

  Deca i u ovoj grupi imaju u sali, fizičko vaspitanje u kombinaciji s korektivnom gimnastikom, a deca za tu aktivnost koriste opremu za vežbanje. Kao i u ostalim grupama, lepo vreme preko cele godine koristimo za igru na otvorenom i za šetnje u pratnji više vaspitača. U Maloj višnji često gostuju pozorišta, a svakog meseca organizujemo izlete po gradu ili van njega, što zavisi od tema koje vaspitači obrađuju s decom. Takođe, redovno organizujemo Noć u vrtiću, omiljenu dečju aktivnost. Deca večeraju u vrtiću, nakon toga organizujemo večernju tematsku zabavu i na kraju spavaju pored svojih drugara. Ta druženja i noći dugo se pamte, a mamama i tatama omogućavaju da i oni uživaju, odmore se i posvete jedno drugom.

  VRTIĆ – STARIJA GRUPA (4,5-5,5 godina)

  Ovo je u našem vrtiću grupa koja obuhvata „predpredškolce“. Polako ali sigurno, deca rastu i pripremaju se za ozbiljnije aktivnosti i odgovornosti koje ih očekuju u školi. Sad se uči još temeljnije i dublje. Svakodnevno imaju usmerene i dodatne aktivnosti. U dodatne aktivnosti spadaju engleski jezik (ne doplaćuje se dodatno), sportska školica s plivanjem, individualni rad s logopedom, hor. Sve te aktivnosti pripremaju ih za polazak u školu i lakše usvajanje novih znanja i veština. Česti su izleti i noći u vrtiću, a za ovu grupu organizuje se zimovanje i letovanje. S decom u ovoj grupi radi jedan glavni vaspitač.
  Pored svakodnevnog boravka na svežem vazduhu, deca idu i u šetnje krajem do obližnjih igrališta. Organizuju se posete drugim vrtićima, školama, pozorištu, izložbama, a nas posećuju i putujuća pozorištanca. Svakodnevne aktivnosti odvijaju se u grupnoj sobi, sali za rekreaciju, dvorištu. Deca proširuju svoja znanja i veštine u raznim oblastima: likovnoj, muzičkoj, fizičkoj, razvoju govora, prirodno-matematičkim pojmovima, upoznavanju okoline. NTC sistem učenja je glavni metod rada, koji deci pomaže da stiču veoma veliko opšte znanje, a tosve kroz igru i zabavu!

  VRTIĆ-PREDŠKOLSKA GRUPA (5,5- 6,5 godina)

  Ovo je u našem vrtiću najstarija grupa, koja se polako priprema za polazak u školu i školske obaveze. Polako ali sigurno, deca rastu i pripremaju se za ozbiljnije aktivnosti i odgovornosti koje ih očekuju. Deca svakodnevno imaju usmerene i dodatne aktivnosti. U sklopu dodatnih aktivnosti, kao i u prethodnoj grupi, predškolci imaju engleski jezik (ne doplaćuje se dodatno), sportsku školicu s plivanjem, individualni rad s logopedom, hor. Sve te aktivnosti pripremaju decu za polazak u školu i lakše usvajanje novih znanja i veština. Pored samih aktivnosti, svi predškolsci dobijaju radne listove koji su privlačni i zabavni, a pritom ih pomalo podseća na školske knjige i obaveze. Pored zadataka koje obavljaju u našoj maloj “školi”, deca ponekad imaju i obavezu da urade domaći kod kuće. U ovoj grupi, vaspitač koji radi s decom, ima zadatak da decu pripremi za školu po pitanju nekoliko stvari: odrađivanja obaveza, kulture ponašanja u učionici, učenje izraza i odlaganja fizioloških potreba dok se čas ne završi i ne počne “mali odmor”, vreme trajanja aktivnosti se polako produžava kako bi ličilo na školski čas, a deca imaju neke obaveze i kod kuće. Česti su izleti i Noći u vrtiću, dok se za ovu grupu organizuje zimovanje i rekreativna nastava. S decom u ovoj grupi radi jedan glavni vaspitač.
  Pored svakodnevnog boravka na svežem vazduhu, deca idu i u šetnje krajem do obližnjih igrališta. Organizuju se posete drugim vrtićima, školama, pozorištu, izložbama, a nas posećuju i putujuća pozorištanca. Svakodnevne aktivnosti odvijaju se u grupnoj sobi, učionici, sali za rekreaciju, dvorištu. Deca proširuju svoja znanja i veštine u raznim oblastima: likovnoj, muzičkoj, fizičkoj, razvoju govora, prirodno-matematičkim pojmovima, upoznavanju okoline, a imaju i školske predmete: srpski, matematiku, svet oko nas i engleski jezik. Sve ovo radi se po NTC sistemu učenja, kroz igru i zabavu, tako da deca ne osećaju opterećenje već svakodnevno zadovoljstvo.

 • © 2015 Mala Višnja. Sva prava zadržana.